DISCLAIMER.
 
Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Belgian minis on tour.be  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding.
Belgian minis on tour.be  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Belgian minis on tour.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van deze site en Belgian minis on tour.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren ervan.
Tevens is Belgian minis on tour.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van deze site die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is
Belgian minis on tour.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Belgian minis on tour.be mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Belgian minis on tour.be behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar Belgian minis on tour.be 

Wanneer u ons uw naam en email-adres doorgeeft voor het ontvangen van informatie, dan zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de door u gewenste informatie aan u te doen toekomen en zullen zeker niet voor andere doelen worden gebruikt en zeker nooit aan derden worden doorgegeven. Aan het einde van de gedane diensten worden deze zelfs vernietigd.

Deze site is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De website redactie van
Belgian minis on tour.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Aan gegevens, die op deze site worden weergegeven, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Behoudens deze disclaimer, is de redactie van Belgian minis on tour.nl niet verantwoordelijk voor aan de webpagina's gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. De redactie van Belgian minis on tour.be vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Belgian minis on tour.be is op geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor de bron van toegezonden of geleverde foto's of bestanden.
 
Opgemaakt op 21 januari 2022